NGƯỜI MINH HƯƠNG Ở SÀI GÒN

  • Namthilanguage
  • 05/11/2020

Minh Hương là tên gọi của một bộ phận Người Hoa (Việt Nam) ở vùng Nam Bộ. Tên Minh Hương có nguồn gốc từ tên Triều đại mà những người này đã sinh sống: nhà Minh (Trung Quốc), do xáo trộn chính trị khiến họ phải lưu dân sang Việt Nam. Những nơi người Minh Hương đến và phát triển đầu tiên là xứ Đồng Nai, gồm Cù lao phố, Biên Hòa, Bến Nghé-Chợ Lớn. Trải qua nhiều đời người Minh Hương đã hòa huyết với người Việt, ngày nay con cháu của người Minh Hương là phần lớn đã là người Việt và chỉ nói tiếng Việt, tuy vẫn có một số ít vẫn còn giữ được phong tục của người Hoa. Cùng với người Việt, người Minh Hương có sự đóng góp lớn trong lịch sử công cuộc khai phá vùng đất phía nam về kinh tế, văn hóa, phong tục tập quán và đặc biệt là ngôn ngữ.

Hình ảnh: Đình Minh Hương Gia Thạnh – ngôi đình đầu tiên của người Hoa ở Sài Gòn

Hình ảnh: Gian thờ chính ở Đình Minh Hương Gia Thạnh

 

*Nguồn: Tổng hợp

*Hình ảnh: Nguồn Sưu Tập

You may like

error: Content is protected !!