NHỮNG NGỌN NÚI NGÂN VANG

  • Namthilanguage
  • 12/10/2021
Một quyển tiểu thuyết “mê hoặc mô tả một Việt Nam thời hậu chiến với những hi vọng và tái sinh” qua lối kể chuyện gần gũi của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai. Được in lần đầu vào tháng 3 năm 2020 tại Mỹ và được nhà xuất bản Signaturr của Hà Lan, Oneworld của Anh mua bản quyền phát hành.

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!