PHẢI CHI …

  • Namthilanguage
  • 25/05/2022
Phải chi là một cụm từ thường dùng để thể hiện sự việc nêu sau nó là sự việc không có thực. Người nói đang mong muốn, mơ ước đạt được.

Ví dụ: Căn nhà đó đẹp quá! Phải chi tôi có tiền để mua nó! (Người nói mong ước có tiền).

You may like

error: Content is protected !!