PHẤN KHỞI

  • Namthilanguage
  • 07/10/2022
“Phấn khởi” là một từ Hán Việt, trong đó:
– “Phấn” là chim dang cánh bắt đầu bay, thường dùng với nghĩa “gắng sức”.
– “Khởi” là dậy, trỗi dậy, hoặc dựng đồ vật lên.

Theo Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê, “phấn khởi” là “cảm thấy vui vì được cổ vũ, khích lệ”.
Ví dụ: Anh ấy phấn khởi khi biết điểm thi năng lực tiếng Việt.

You may like

error: Content is protected !!