PHƯƠNG NGỮ TRUNG BỘ : THỪA THIÊN HUẾ

  • Namthilanguage
  • 15/05/2021

Dù cùng là tiếng Việt, nhưng cách nói của người miền Trung, vùng Thừa Thiên Huế có rất nhiều điểm khác biệt.


Một số ví dụ tiêu biểu:
• Làm răng chừ hè = Làm sao bây giờ.
Ví dụ: Mạ biết được thì làm răng chừ.

• Răng ri = Sao lại thế này.
Ví dụ: Trời ơi răng ri, không gỡ được à.

*Hỉnh ảnh: nguồn sưu tầm

 

You may like

error: Content is protected !!