QUY TẮC GIAO TIẾP

  • Namthilanguage
  • 23/01/2021
Tương tự nhiều quốc gia, Việt Nam cũng có bộ quy tắc ứng xử trong việc dạy dỗ con cái và những quy tắc này được gói gọn trong 4 chữ: Dạ – Thưa – Xin lỗi – Cảm ơn.

Biết thưa, biết dạ, biết vâng
Biết chào hỏi, biết ân cần sẻ chia.
Cảm ơn khi được nhận quà,
Miệng xinh xin lỗi biết là mình sai.
Ai ai cũng nở nụ cười,
Bé thơ ngoan ngoãn, người người mến yêu!

Nguồn: tự Tổng hợp

You may like

error: Content is protected !!