• PHỔ THÔNG
  • THEO YÊU CẦU
  • CHUYÊN ĐỀ

Cao Cấp

Học viên rất tự tin Nghe – Nói – Đọc – Viết các cấu trúc câu trong tiếng Việt, hoàn toàn chủ động sử dụng tiếng Việt để giao tiếp. Học viên sử dụng các thành ngữ Việt Nam trong giao tiếp như người Việt, có đầy đủ kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam để phát triển cá nhân và sự nghiệp tại Việt Nam.

Thời gian học:

  • 2 buổi/tuần
  • 3 buổi/tuần
  • 5 buổi/tuần
  • Theo yêu cầu của học viên

Hình thức học:

  • Online
  • Offline

Kết quả đạt được:

  • Cao cấp 1,2: Nhận biết và hiểu được hàm ý của những văn bản dài, có phạm vi nội dung rộng. Có khả năng diễn đạt trôi chảy, tức thì, không khó khăn khi tìm từ ngữ diễn đạt; sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích quan hệ xã hội, mục đích học thuật và chuyên môn; viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện khả năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết trong văn bản.
  • Cao cấp 3, 4: Dễ dàng hiểu hầu hết các văn bản nói và viết. Có khả năng tóm tắt được các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp lại và trình bày lại một cách logic; diễn đạt rất trôi chảy và chính xác, phân biệt được những khác biệt tinh tế về ý nghĩa trong các tình huống phức tạp.

 

error: Content is protected !!