• PHỔ THÔNG
  • THEO YÊU CẦU
  • CHUYÊN ĐỀ

Kiến Trúc

Học viên học tiếng Việt các chủ đề liên quan đến kiến trúc ở Việt Nam và trải nghiệm thực tế tại một số công trình nhà ở, công trình trường học, bệnh viện, nhà hát, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, v.v…
Kiến trúc ở Việt Nam nói chung, ở Sài Gòn – Nam Bộ nói riêng là sự đan xen, tiếp xúc và học hỏi từ kiến trúc của nhiều nền văn hóa khác nhau như kiến trúc Champa, Khmer, Hoa, Pháp, v.v…

Sẽ thật thú vị khi học viên của khóa Tiếng Việt kiến trúc không những được tham quan và lý giải kiến trúc của bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, một biểu tượng văn hóa ở Sài Gòn được nhiều du khách trong và ngoài nước chụp ảnh kỷ niệm mà còn có nhiều cơ hội tham quan và lý giải một số công trình kiến trúc khác.

error: Content is protected !!