• PHỔ THÔNG
  • THEO YÊU CẦU
  • CHUYÊN ĐỀ

Lịch Sử

Học viên học tiếng Việt và trải nghiệm thực tế tại các bảo tàng, các di tích, các địa danh gắn với lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Sài Gòn – Nam Bộ. Sẽ thật thú vị khi học viên được tham quan chùa Bà Thiên Hậu ở quận 5, một ngôi chùa được người Hoa xây dựng vào khoảng thế kỷ XVIII để đánh dấu sự có mặt của người Hoa từ Quảng Đông – Trung Quốc đến Việt Nam định cư trong bối cảnh triều đình nhà Minh bị mất quyền cai trị Trung Quốc vào thế kỷ XVI. Trong không gian của chùa Bà Thiên Hậu, học viên sẽ sử dụng tiếng Việt để đọc tên của các vị thần và hiểu ý nghĩa của việc thờ tư các vị thần tại đây.

Không những tham quan chùa Bà Thiên Hậu, học viên của khóa tiếng Việt lịch sử còn được tham quan một số nhà thờ Thiên chúa giáo, chùa Phật giáo, đền Hồi giáo, nhà thờ Tin lành và các bảo tàng, di tích tại thành phố Hồ Chí Minh.

error: Content is protected !!