• PHỔ THÔNG
  • THEO YÊU CẦU
  • CHUYÊN ĐỀ

Sơ Cấp

Học viên tự tin Nghe – Nói – Đọc – Viết các cấu trúc câu cơ bản của tiếng Việt trong các giao tiếp hàng ngày.

Thời gian học:

  • 2 buổi/tuần
  • 3 buổi/tuần
  • 5 buổi/tuần
  • Theo yêu cầu của học viên

Hình thức học:

  • Online
  • Offline

Kết quả đạt được: 

  • Sơ cấp 1,2: Hiểu, sử dụng được các cấu trúc ngôn ngữ quen thuộc; biết sử dụng các từ ngữ cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao tiếp cụ thể: tự giới thiệu bản thân và người khác; trình bày được những thông tin về bản thân như: nơi sinh sống, người thân/bạn bè và những người khác. Có khả năng giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
  • Sơ cấp 3,4: Hiểu các câu và cấu trúc ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên, liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản như: thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm. Có khả năng trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày, mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.
error: Content is protected !!