• PHỔ THÔNG
  • THEO YÊU CẦU
  • CHUYÊN ĐỀ

Tiếng Việt giao tiếp

Tập trung vào hai kỹ năng Nghe và Nói tiếng Việt lưu loát trong thời gian nhất.

Thời gian học:

  • 2 buổi/tuần
  • 3 buổi/tuần
  • 5 buổi/tuần
  • Theo yêu cầu của học viên
error: Content is protected !!