• PHỔ THÔNG
  • THEO YÊU CẦU
  • CHUYÊN ĐỀ

Tiếng Việt trong môi trường làm việc tại công ty, văn phòng

Tập trung vào lớp từ vựng, cấu trúc, hội thoại trong các giao tiếp giữa giám đốc và nhân viên, giữa chủ doanh nghiệp và khách hàng, giữa nhân viên công ty và khách hàng, giữa các đồng nghiệp trong công ty, v.v…

Thời gian học:

  • 2 buổi/tuần
  • 3 buổi/tuần
  • 5 buổi/tuần
  • Theo yêu cầu của học viên
error: Content is protected !!