• PHỔ THÔNG
  • THEO YÊU CẦU
  • CHUYÊN ĐỀ

Trung Cấp

Học viên tự tin Nghe – Nói – Đọc – Viết các cấu trúc câu trong tiếng Việt từ cơ bản đến mở rộng. Học viên hoàn toàn chủ động trong các giao tiếp bằng tiếng Việt.

Thời gian học:

  • 2 buổi/tuần
  • 3 buổi/tuần
  • 5 buổi/tuần
  • Theo yêu cầu của học viên

Hình thức học:

  • Online
  • Offline

Kết quả đạt được:

  • Trung cấp 1,2: Hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về những chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí. Có khả năng xử lý được hầu hết các tình huống xảy ra khi đến nơi có sử dụng tiếng Việt; viết được đoạn văn đơn giản liên quan đến những chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân mình quan tâm; mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, mong muốn, và trình bày ngắn gọn được lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.
  • Trung cấp 3,4: Hiểu được ý chính của một văn bản tương đối phức tạp về các chủ đề khác nhau, kể cả những trao đổi có nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có khả năng giao tiếp trôi chảy, tự nhiên với người Việt; viết được những văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và nêu được quan điểm của mình về một vấn đề, chỉ ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.

 

error: Content is protected !!