SUỐI TIÊN

  • Namthilanguage
  • 15/07/2021

Suối Tiên là một địa danh thuộc Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức.

Ngày trước, nơi đây là một vùng đất hoang sơ, có con suối chảy qua với huyền thoại 7 cô gái đồng trinh cùng tuổi Rồng đến đây tắm và qui tiên ở đoạn suối sâu. Tên gọi Suối Tiên xuất phát từ câu chuyện này.

Năm 1995, dự án xây dựng khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên tại vùng đât này hoàn thành và chính thức mở cửa đón du khách cho đến nay.

Nguồn: tổng hợp

You may like

error: Content is protected !!