TẠI SAO GỌI LÀ GÒ VẤP?

  • Namthilanguage
  • 30/11/2021
Gò Vấp là 1 quận của Sài Gòn, xuất hiện trước năm 1820.

Gò Vấp có âm gốc là Gò Vắp, vừa thuần Việt vừa gốc Khmer. Vắp là tên cây, âm gốc là Kompăp, một loại cây cứng như gỗ lim. Gò Vắp là “gò có nhiều cây vắp”, do đọc trại thành Gò Vấp.

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!