“Tai vách mạch rừng”

  • Namthilanguage
  • 22/04/2022
Thành ngữ này khi muốn nhắc nhở ai đó ăn nói cẩn thận, đừng nói lung tung, sẽ bị nghe lén.

+ Tai vách: có người đứng sau vách tường, vách nhà nghe bạn nói.
+ Mạch rừng: đúng phải là “mạch dừng”, “dừng” là nan để làm lõi của “vách”.

(Theo Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê)

You may like

error: Content is protected !!