THÁNG 7 – MÙA VU LAN

  • Namthilanguage
  • 18/08/2021

Đối với người Việt Nam, Vu Lan thường được xem như là mùa báo hiếu, là dịp con cái thể hiện lòng biết ơn sinh thành, nuôi dưỡng, của cha mẹ.

Từ Vu Lan được chuyển tự từ “ullambhana” trong tiếng Phạn, với nghĩa là “sự giải thoát”.

Theo “Đại Việt sử Ký toàn thư” của Ngô Sĩ Liên, lễ Vu Lan bồn du nhập vào Việt Nam từ năm 1072 khi vua Lý Nhân Tông lập đàn cầu siêu cho cha mẹ.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!