[ THÀNH NGỮ] – THÀNH NGỮ THƯỜNG NHẦM LẪN

  • Namthilanguage
  • 15/09/2020

RA NGÔ RA KHOAI

– Nghĩa: làm cho rành mạch, rõ ràng, không để nhầm lẫn.

– Dùng đúng: Ra môn ra khoai (Theo Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê)

– Giải thích: Trên thực tế, cây ngô và cây khoai khác nhau rõ ràng, chỉ nhìn bằng mắt đã có thể phân biệt, không thể nhầm lẫn. Vì vậy, ngô và khoai không thể dùng để dẫn chứng trong trường hợp này.

You may like

error: Content is protected !!