THÈO LÈO

  • Namthilanguage
  • 10/02/2022
 là kẹo làm từ mè đen, đậu phộng rang thơm và ngào cùng đường mạch nha, đường trắng, tạo khối hình chữ nhật.

Tên gọi thèo lèo được một số học giả lý giải là đọc chệch của chữ “trà liệu” trong tiếng Triều Châu, nghĩa là thứ để ăn khi uống trà, người miền Nam nghe như tề liếu/tề léo nên phiên thành thèo lèo.

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!