TIẾNG VIỆT NGỘ GHÊ – CA CẨM

  • Namthilanguage
  • 31/05/2021
  • Kêu ca, phàn nàn về những điều mà bản thân không vừa ý.
  • Ví dụ: Ca cẩm cả ngày, ai chịu được

    (Theo Từ điển Hoàng Phê)


*Hình ảnh: Nguồn sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!