TIẾNG VIỆT NGỘ GHÊ – LÀM THINH

  • Namthilanguage
  • 10/03/2021

Không có làm việc gì cả mà chỉ yên lặng , không nói năng chi hết.
(Từ Điển tiếng Việt của một người Mỹ – Được tìm thấy trong sổ tay của một du khách Mỹ đánh rơi trên bãi biển Đà nẵng, Việt Nam).

 

You may like

error: Content is protected !!