TIẾNG VIỆT NGỘ GHÊ: ÔNG BẦU

  • Namthilanguage
  • 08/06/2021
Là người đứng ra tổ chức và thường thu vốn từ các buổi hoà nhạc, ca nhạc, kịch sân khấu, cải lương, tuồng, hài kịch hay nhạc kịch. Vào thời cổ xưa thường được gọi với cái tên bầu gánh (đối với các gánh hát).

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!