TIẾNG VIỆT NGỘ GHÊ – ÔNG SUI

  • Namthilanguage
  • 10/05/2021

Là Ba mình gọi Ba của vợ mình, chứ không có nghĩa là “Mr. Unlucky” đâu.
(Từ Điển tiếng Việt của một người Mỹ – Được tìm thấy trong sổ tay của một du khách Mỹ đánh rơi trên bãi biển Đà nẵng, Việt Nam).

You may like

error: Content is protected !!