TIẾNG VIỆT NGỘ GHÊ: TỤC NGỮ

  • Namthilanguage
  • 10/05/2021

Không phải là những lời thô tục, mà là những lời dạy dỗ quý báu trong dân gian.
(Từ Điển tiếng Việt của một người Mỹ – Được tìm thấy trong sổ tay của một du khách Mỹ đánh rơi trên bãi biển Đà nẵng, Việt Nam.

You may like

error: Content is protected !!