TÌM NHÀ Ở SÀI GÒN

  • Namthilanguage
  • 27/09/2021
Hẻm cũng có thể xem là 1 loại ‘đặc sản’ của Sài Gòn. Ví dụ tìm nhà có địa chỉ với nhiều xuyệt thế này thì bạn làm thế nào 1806/127/2/6/15/48/2B HTP, Quận 7? Dù có nắm quy tắc để tìm nhà nhưng thỉnh thoảng chúng ta “vã cả mồ hôi” để đến được nơi cần tìm. Không chỉ địa chỉ trong hẻm mới khó tìm đâu, ngay cả một số địa chỉ trên đường chính cũng làm cho bạn chạy tới chạy lui vài vòng và hỏi thăm vài người mới tìm ra được địa chỉ.

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!