TÍNH LỊCH SỰ TRONG VĂN HÓA GIAO TIẾP

  • Namthilanguage
  • 05/03/2021

Cũng giống như các quốc gia khác trên thế giới, văn hóa giao tiếp của người Việt Nam cũng chú trọng vào tính lịch sự tạo sự nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu.

Và văn hóa giao tiếp lịch sự này được thể hiện qua câu tục ngữ
“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”


*Hình ảnh: Nguồn sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!