TÍNH TỪ + GẦN CHẾT

  • Namthilanguage
  • 18/12/2021
Người miền Nam có mấy kiểu nói chuyện “ngộ” lắm. Ví dụ như:
Có giận đâu, thương gần chết!
Được nó chở đi ăn mê gần chết!…

Kết cấu “Tính từ + gần chết!” thể hiện ý nghĩa cảm thán, “gần chết” không có nghĩa là sắp “ngừng thở, sắp tử vong” mà mang nghĩa “rất nhiều”.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!