TRANG PHỤC TUỒNG CỔ – CHẤT LIỆU TẠO NÊN HỒN CHO NHÂN VẬT

  • Namthilanguage
  • 12/10/2020

Sau năm 1975, những tuồng tích cải lương dã sử Việt Nam như Tiếng trống Mê Linh, Thái hậu Dương Vân Nga, Câu thơ yên ngựa, Tô Hiến Thành xử án, Rạng ngọc Côn Sơn thành công rực rỡ như… Một trong những yếu tố góp phần vào sự thành công này chính là phục trang. Phục trang tuồng cổ được làm rất công phu, kỹ lưỡng do những nghệ nhân nổi tiếng như Tám Trống, Hai Cố Đô…

Thông qua các sản phẩm, trang phục cải lương chuyển tải những giá trị độc đáo về lịch sử, văn hoá, đảm bảo tính dân tộc, tính mỹ thuật, tính biểu tượng, bảo tồn tín ngưỡng thờ Tổ nghề.

  • Nguồn: ThS. Nguyễn Ngọc Sang – Sài Gòn gìn vàng giữ ngọc
  • Hình ảnh: Facebook – Cải Lương – Trăm Năm Nguồn Cội

You may like

error: Content is protected !!