TRỜI ĐÁNH TRÁNH BỮA ĂN

  • Namthilanguage
  • 13/09/2021
Là câu nói phổ biến của người Việt Nam để nhắc nhở nhau rằng không khí vui vẻ trong bữa cơm gia đình rất quan trọng, là thời gian các thành viên trong gia đình quanh quần, gắn kết với nhau. Những việc cần nhắc nhở, dạy dỗ nên thực hiện vào một thời điểm khác phù hợp hơn.
*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!