TỪ ĐỊA PHƯƠNG MIỀN TRUNG

 • Namthilanguage
 • 17/12/2020

Miền Trung kéo dọc theo bờ biển Đông từ Thanh Hóa vào đến Bình Thuận hơn 1.500km. Trong mỗi vùng, mỗi tỉnh có một “giọng”, một “tiếng” riêng đặc trưng khác nhau mà phải người ở đó mới sử dụng, hiểu hoặc nhận ra được.

Ví dụ:

 1. Mi = Mày
 2. Tau = Tao
 3. Choa = Chúng tao
 4. (Bọn) bây = Các bạn
 5. Mô = 1. Đâu. 2. Nào
 6. Ni = 1.Này. 2.Nay
 7. Tê = Kia
 8. Rứa = Thế
 9. Răng = Sao

 10. (Tổng hợp)

You may like

error: Content is protected !!