TỪ “HƠI” TRONG TIẾNG VIỆT

  • Namthilanguage
  • 09/04/2021
Theo Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê, từ “hơi” được cho là một “phó từ chỉ mức độ ít, một chút, một phần nào thôi”.

Thông thường người Việt thường dùng kết hợp “hơi + tính từ” để chỉ trạng thái, tính chất ở mức độ thấp.
(*) …. hơi + tính từ

 Ví dụ:
– Canh hơi mặn.
– Tôi cảm thấy hơi mệt.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!