TÚI AN SINH

  • Namthilanguage
  • 07/09/2021

Đây là sáng kiến của chính quyền TP.HCM trong thời gian cách ly vì Covid. Mỗi túi quà gồm gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, rau củ,… hỗ trợ cho người khó khăn và thường được sử dụng trong 1 tuần, hoặc túi thuốc an sinh bao gồm thuốc cơ bản phòng chống Covid-19 theo danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!