XE MÌ NGƯỜI HOA

  • Namthilanguage
  • 25/03/2021

Xe mì của người Hoa là hình ảnh quen thuộc dễ nhận biết trên đất Sài Gòn. Xe được trang trí bởi những tấm tranh kiếng cùng những hình ảnh tuồng tích quen thuộc trong các vở tuồng Hồ quảng.

Kiểu xe mì này nhỏ gọn nhưng chứa tất cả tính năng của quán mì cơ bản, gồm bàn chế biến, bàn ăn, chỗ ngồi cho khách… Hình ảnh xe mì người Hoa đã trở nên gần gũi, quen thuộc và là dấu ấn khó phai trong lòng mỗi người dân Sài Gòn.

  *Hình ảnh: Nguồn Internet

You may like

error: Content is protected !!